#หอการค้าแคร์

August 3, 2021, Author: CORNERSTONE CONSTRUCTION

 #หอการค้าแคร์

มื้อพิเศษ เพื่อคนพิเศษของเรา 

 

วันนี้ (3 สิงหาคม 2564) ทางหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัทเอกชน

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องปรับตัวจากการขายอาหารจากการต้องสั่งกลับบ้านได้เพียงอย่างเดียว แทนการนั่งทานที่ร้าน

หอการค้าจึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆ ได้มอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ จุดฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิระนคร และโรงพยาบาลราษฏร์ยินดี

 

 

 

แชร์ :

Comments (0)