SHOW OFF YOUR

SLIDER PROJECT

แฟลตสูง 6 ชั้น โครงสร้างเสา-คาน คสล. พื้นสำเร็จรูป Hollow Core

  • Project Location: ซอยนุ่มอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • Project Duration: 23 เดือน (กันยายน 2545 – สิงหาคม 2547)