SHOW OFF YOUR

SLIDER PROJECT

ปรับปรุงโรงแรมหาดใหญ่อินเตอร์ (เดิม) ที่มีอายุกว่า 20 ปี ความสูง 12 ชั้น 210 ห้องพัก

  • Project Location: ถนนนิพัทธิ์อุทิศ 3 ใกล้ตลาดกิมหยง
  • Project Duration: 8 เดือน (กรกฎาคม 2549 ถึง
    กุมภาพันธ์ 2550)