Month: August 2021

#หอการค้าแคร์

 #หอการค้าแคร์ มื้อพิเศษ เพื่อคนพิเศษของเรา    วันนี้ (3 สิงหาคม 2564) ทางหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัทเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องปรับตัวจากการขายอาหารจากการต้องสั่งกลับบ้านได้เพียงอย่างเดียว แทนการนั่งทานที่ร้าน หอการค้าจึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆ ได้มอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ จุดฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิระนคร และโรงพยาบาลราษฏร์ยินดี      

Read more
CORNERSTONE CONSTRUCTION / 0